1. TOIMEENPANO
Järjestäjä:       Tervolan kunta
Paikka:       Ammattiopisto Lappia,
Louen toimipaikka
Aika:      25.- 26.8.2018
Aukioloaika:      10-17
Sisäänpääsy: kutsulla tai pääsylipulla

2. PAIKAN VUOKRAT JA MAKSUT
Sisäosaston hinta: 2x2 m2 85,00€, suuremmat koot sopimuksen mukaan.
Ulko-osaston hinta: rivit D ja E: 2x2m2 65,00€,
muut rivit: 4x4m2 145,00€ ja 4x8m2 290,00 €. Mikäli näytteilleasettaja haluaa säilyttää kulkuneuvoa tai muita rakenteita teltan välittömässä läheisyydessä, peritään tästä lisämaksu. Lisäneliöt 10 €/m². Erikseen voi vuokrata pöydän (10 €) ja tuolin (5 €). Hinnat sisältävät alv 24%. Viivästyskorko on korkolain mukainen viivästyskorko. Maksujen tulee olla maksetut 17.8. mennessä. Kuitti on esitettävä pyydettäessä.

3. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Näytteilleasettaja voi peruuttaa osallistumisen ilman lisäkustannuksia 14 päivän kuluessa siitä, kun järjestäjän sopimus ja sijoituspiirros on saapunut näytteilleasettajalle. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % alkuperäisestä laskusta.

4. PAIKKOJEN JAKO
Näytteilleasettajille lähetetään näyttelysopimus sekä pohjapiirros, johon on merkitty osaston sijainti ja mitat. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä näytteilleasettajan osallistumisen.

5. ILMOITTAUTUMINEN
Messuille voi ilmoittautua puhelimitse tai sähköpostitse. Järjestäjä vahvistaa varauksen, joka sitoo molempia osapuolia.

6. OSASTOJEN RAKENTEET
Näytteilleasettaja huolehtii osastonsa rakentamisesta ja viimeistelemisestä sekä siitä, että näyttely-rakenteet ovat riittävän lujia, siistejä ja turvallisia. Järjestäjällä on oikeus poistattaa messualueelta häiritsevät ja epäsiistit rakenteet ja mainokset. Rakentamisen ja rakenteiden aiheuttamista vaurioista vastaa näytteilleasettaja. Mikäli näytteilleasettaja valmistaa ruokaa messupaikalla, on hänellä oltava sammutusvälineet.

7. NÄYTTEILLEASETTAJAKORTIT
Järjestäjä toimittaa näytteilleasettajalle kaksi näytteilleasettajakorttia/osasto ns. kulkuluvaksi messu-alueella. Näytteilleasettajakortti on pidettävä näkyvästi esillä messualueella liikuttaessa. Jos näytteilleasettaja tarvitsee kortteja enemmän, on tästä sovittava järjestäjän kanssa. Lisäkorteista veloitetaan korteista
5 €/kpl.

8. SÄHKÖ
Järjestäjä huolehtii tilojen yleisvalaistuksesta. Sähkömaksu määräytyy sähkön tarpeen mukaan. Sähkömaksu sisä- ja ulkotiloissa on pääsääntöisesti
20 €/osasto. Voimavirta tai muutoin suurempi sähkönkulutus neuvotellaan aina tapaus-kohtaisesti. Tehotarve on ilmoitettava ilmoittautumislomakkeessa. Kaikille riveille ei ole mahdollista saada sähköä, joten siitä on sovittava erikseen järjestäjän kanssa.

9. SIIVOUKSET
Järjestäjä huolehtii messujen aikana messu-käytävien ja yleis- ja saniteettitilojen siivouksesta sekä jätehuollosta.

Näytteilleasettaja huolehtii messujen aikana oman osastonsa puhtaanapidosta sekä osaston purkamisen myötä syntyneen jätteen kuljettamisesta niille varatuille paikoille.

10. VARTIOINTI
Järjestäjä huolehtii yleisestä vartioinnista ja järjestyksestä messuilla. Yöpäivystys on järjestetty koko messualueella pe 24.8. – su 26.8.2018 välisenä aikana. Järjestäjä ei vastaa tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta rakentamispäivänä sekä messujen aukioloaikoina.

11. VAKUUTUKSET
Järjestäjällä on järjestäjän vastuuvakuutus. Näytteilleasettajan on itse huolehdittava muista tarpeellisiksi katsomista vakuutuksista.

12. AIKATAULU
Näyttelytilan pystytys voidaan suorittaa pe 24.8. klo 14.00–22.00 välisenä aikana. Messualueelle pääsee pystyttämään osastoa pe 24.8. klo 14. (aikaisempi pystytys vain erikoisluvalla) Osastojen tulee olla valmiina la 25.8. klo 9.30 mennessä ja autot on siirrettävä osastoilta pois klo 9.00 mennessä. Osastojen purkaminen tulee saa purkaa aikaisintaan su 26.8. klo. 16.30.
Autoilla ei saa liikkua messualueella messujen aukioloaikoina
(la-su klo. 10.00-17.00).

13. YLEISET MÄÄRÄYKSET
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden messujen peruuttamiseen tai siirtämiseen korvauksetta toiseen ajankohtaan, ellei näitä messuja voittamattomien esteiden vuoksi voida toimeenpanna edellä mainittuna aikana. Allekirjoittamalla näyttelysopimuksen näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osallistumisehtoja sekä niiden täydennykseksi annettavia ohjeita. Näistä poikkeaminen ilman järjestäjän kirjallista suostumusta voi aiheuttaa messuosaston sulkemisen.

14. MAJOITTUMINEN ALUEELLA
Varsinaisia majoitustiloja messuilla ei ole tarjota. Asuntoautoille ja -vaunuille on tarjottavana sijoituspaikka erikseen merkityltä alueelta. Paikasta veloitetaan 15 €. Paikan veloituksen hoitaa kunta osastojen laskutuksen yhteydessä. Vaunupaikkatarpeesta ilmoittaa näytteilleasettaja sopimuslomakkeessa. Hinta sisältää sähkön, wc:n käytön sekä sauna- ja suihkumahdollisuuden päärakennuksessa.

YHTEYSTIEDOT:
Tervolan Kunta, Maaseudulta Käsin – messut
Puh. 0400- 959 322 Vaihde: 040- 124 2411